نوشته‌ها

,

هم پیمانی دوباره بانکها برای کاهش نرخ سود

      شفقنا اقتصادی-بعد از مدتها بازی بانکها با نرخ سود و رقابت های منفی برای جذب سپرده های بیشتر، اکنون بانکداران هم پیمان شده اند تا نرخ سود را کاهش دهند.    موضوع نرخ سود به یک سریال در نظام بانکی ایران تبدیل شده است، گاه سود پایین…