نوشته‌ها

,

فینوتک مسیر مالی شرکت‌ها را هموار می‌کند

شفقنا اقتصادی- شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت از بسته فینوتک خود رونمایی می‌کند. شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت از بسته فینوتک خود رونما…