نوشته‌ها

رئیس اتاق بازرگانی تهران در حین سخنرانی بیهوش شد

شفقنا اقتصادی-مسعود خوانساری در حین سخنرانی مراسم کارآفرینان برتر بیهوش شد. صبح امروز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی مراسم اعطای تدنیس و نشان أمین الضرب به کارافرینان برتر ضمن سخنرانی، ناگهان از حال رفت و بر زمین افتاد.  وی…