نوشته‌ها

رویترز: ایران در ۳ماهه پایانی سال ۲۰۱۶ میلیون‌ها بشکه نفت فروخته‌است

شفقنا اقتصادی-تهران در 3 ماهه پایانی سال 2016 بیش از 13 میلیون بشکه نفت ذخیره خود را فروخته است. بر این اساس، در سه ماه گذشته تهران تقریباً نیمی از نفتی را که در انبارهای شناور (نفت‌کش‌های) خود نگه داشته بود، فروخته است. این اقدام یکی از نتای…