, ,

نامه بانک مرکزی به صرافی ها برای اعلام نیازهای جدید ارزی

شفقنا اقتصادی - بانک مرکزی در مکاتبه ای با رییس شورای عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از بازدید روز گذشته دکتر صالح آبادی از صرافی ها در میدان ف…