, ,

بانک مرکزی | عرضه ۳۲۲ میلیون دلار در سامانه نیما / کاهش نرخ ارز

شفقنا اقتصادی - سامانه نیما دیروز مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه شاهد عرضه حدود ۳۲۲ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی از عرضه های مذکور حدود ۱۰۳ میلیون دلار معامله شده است. بر اساس …